Křídlovanka slavila se spolkem Vltavan

11.6. Křídlovanka účinkovala při oslavách spolku Vltavan Praha na pražské Výtoni. Křídlovanka s tímto spolkem spolupracuje už celých 10 let a bylo nám ctí oslavit s ním výročí 145 let od jeho založení. Oslavy probíhaly už od ranních hodin. V 7:30 se již pochodovalo pražskými ulicemi. V 11 hodin v Emauzském klášteře proběhla slavnostní výroční schůze, během které bylo mimo jiné Křídlovance předáno čestné členství ve spolku Vltavan. Odpoledne se potom vyhrávalo za Výtoňskou hospodou až do večerních hodin.